Equip tècnic

Bosco Domingo Servera

Coordinador de l’Escola de Ciclisme GEEP

Graduat en Ciències de l’Activitat Física i l’Esport.
Director Esportiu nivell I.
Diplomat en Fisioteràpia.

Biel Domingo Gomila

Director Esportiu nivel III.
Director de Temps Lliure.

Biel Domingo Servera

Graduat en Ciències de l’Activitat Física i l’Esport col.legiat nº 57443.

Pili Servera Moll

Directora Esportiva nivell I.
Directora de Temps Lliure.

Nasi Camps Barber

Director Esportiu nivell II.
Director de Temps Lliure.
Mecànic de l’Escola de Ciclisme.

TOP