Metodologia de treball

Els models d’entrenament i les capacitats s’adeqüen a les etapes dels esportistes dividint-les de la següent manera:

● Etapa d'iniciació: Fins a 7 anys. Principalment es treballen les habilitats motrius bàsiques, per tal d’afavorir l’esquema corporal. També s’introdueixen les habilitats bàsiques de la bicicleta (conducció, girs, trajectòria, petits salts, etc). 

● Etapa específica: De 7 a 13 anys. Les habilitats motrius es van especificant. Es segueix treballant l’esquema corporal sense bicicleta i, de cada vegada més es treballa el ciclisme i les seves  habilitats que comporta de forma específica.

● Etapa d’especialització: A partir de 14 anys. Ja treballem les habilitats motrius especialitzades del ciclisme.

L’Escola de Ciclisme acudeix a totes les trobades dins el calendari de ciclisme  menorquí en edat escolar. A més, també intentem de participar a proves a Mallorca sobretot en les categories infantil i superiors i, si es pot, proves del calendari peninsular amb els més grans. Aquestes competicions van encaminades a aprendre a nivell esportiu, sense deixar de banda l’educació dels  valors, les emocions i la socialització.

A més dels entrenaments regulars també proposem altres activitats per tal d’afavorir un ambient familiar, social i per gaudir fent esport:

● Viatges a Mallorca, tant viatges familiars, com viatges de formació.

● Organització de proves en edat escolar.

● Presentació de l’equip ciclista.

● Campament d’estiu.

● Excursions familiars.

● Entrenaments conjunts amb categories superiors i inferiors

TOP