El nostre equip

 El nostre club té com a principal motor la junta directiva formada per:

Presidenta

Sandra Cardona Oetterli

Vicepresident

David Moll Sales

Tresorera

Júlia Torres Barceló

Secretària

Pilar Servera Moll

Vocal magatzem i logística 

Gabriel Domingo Gomila

Vocal gestor

Gabriel Domingo Servera

Vocal Coordinador de l'Escola de Ciclisme

Bosco Domingo Servera

Vocal competició i muntatge

Francesc Camps Barceló

Vocal competició i muntatge

Cristobal Bosch Llorens

Vocal competició

Juan Manuel Villalonga Taltavull

Vocal competició i muntatge

Santiago Uris Fernández

 

Pel que fa a l’Escola de Ciclisme del Grup Esportiu Es Port està composta per 4 titulats en l’especialitat de Director de Ciclisme, 2 graduats en Ciències de l’Activitat Física i l’Esport, i 2 monitors de temps lleure.

El coordinador d’aquesta és en Bosco Domingo Servera, graduat en Ciències de l’Activitat Física i l’Esport i director de Ciclisme nivell I.

TOP